Følg os på
Afdelingschef – Sano Skælskør

Nærværende leder søges til rehabiliteringscenter, hvor høj kvalitet, faglighed og arbejdsglæde er rammesættende for hverdagens indsats.

 

Som Afdelingschef for Sano Skælskør bliver du leder og samlende midtpunkt for et professionelt drevet rehabiliteringscenter, som er ejet af Gigtforeningen. Sano-centrene fungerer som landsdækkende specialhospitaler med lokation i Skælskør, Middelfart og Aarhus. Afdelingen i Skælskør er den største afdeling og ligger i smukke, grønne omgivelser tæt på skov og strand. Der er en helt speciel atmosfære med fred og ro, og samtidigt er der masser af faciliteter og plads til aktiviteter både indenfor og udendørs til det rehabiliterende arbejde.

Hvem er Sano sat i verden for at hjælpe?
Hovedparten af Sano Skælskørs patienter er henvist med en gigtdiagnose og har forskellige former for funktionsnedsættelser af både fysisk og mental karakter og lider ofte samtidigt af forskellige comorbiditeter. De har afprøvet forskellige tilbud i primærsektoren, og har derfor nu behov for tværfaglig rehabilitering for at opnå en større livskvalitet. En væsentlig del af patienterne har fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, og for dem kan målet med rehabiliteringsopholdet være at fastholde deres arbejde, men alle sætter deres egne individuelle mål, hvilket er en af hovedhjørnestenene i Sanos rehabiliteringskoncept. Patienterne med Parkinsons sygdom er på forskellige slags ophold afhængigt af, hvor de er i deres sygdom. Sano har weekendkurser for nydiagnosticerede sammen med deres pårørende, og 2 ugers forløb for patienter med lidt mere fremskreden sydom samt ugeophold.

Med reference til Centerchefen får du det overordnede ansvar for den daglige drift og personaleledelse af Sano Skælskør. Der er ca. 35 fastansatte medarbejdere og 8 eksternt tilknyttede læger og specialister, som på baggrund af deres faglige ekspertise kan tilbyde rehabilitering på et højt kvalitativt og differentieret niveau. Du vil desuden indgå i et erfarent lederteam med de andre i chefgruppen.

Ansvaret indebærer personaleledelse, driftsledelse, økonomistyring, implementering af strategi og kvalitetstiltag samt forretningsudvikling og markedsfokus. Af udvalgte arbejdsområder kan nævnes:

  • Personaleledelse i det daglige og kompetenceudvikling af alle personalegrupper
  • Sikre fortsat høj medarbejdertilfredshed
  • Implementering af strategier, herunder tilhørende handlingsplaner
  • Sikre en effektiv drift og overholdelse af det samlede budget
  • Have fokus på udvikling og forbedring af tilbuddene til patienter
  • Sikre de bedst mulige vilkår for kvalitetsarbejdet, herunder transparens af kvaliteten
  • Have øje for udvikling af digitalisering og driftsunderstøttende initiativer
  • Ansvar for bygningsvedligehold både indvendigt og udvendigt
  • Sikre synlighed og deltagelse i diverse kunde- og frivillig-arrangementer, samt blandt patienter

Din baggrund omfatter indgående erfaring med personaleledelse, drift, økonomi og strategiimplementering fra en lignende stilling indenfor det sundhedsfaglige område. Du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse, fx sygeplejerske suppleret med en akademisk overbygning inden for ledelse, strategi, økonomi etc., fx en Diplom i ledelse.

Som person og leder er du nærværende, tydelig, anerkendende og en pålidelig støtte for dine medarbejdere. Du skal kunne bevare overblikket og prioritere indsatser uden at miste fokus på kvalitet og udvikling. Du skal have forretningsforståelse og kunne drive en sund og rentabel virksomhed med ambitionen om at skabe de bedste rammer og stor daglig arbejdsglæde.

Gigtforeningen og Sano Skælskør tilbyder en spændende og udfordrende lederstilling på et rehabiliteringscenter, som hver dag gør en afgørende forskel for mange patienter og brugere. Medarbejderne er passionerede og fagligt kompetente ildsjæle, og der vil være tæt sparring og samarbejde på tværs af organisationen i særdeleshed med de andre Sano centre i Middelfart og Århus, men også med Dansk Gigthospital, Gigtforeningen og de mange frivillige, der støtter op med forskellige aktiviteter i nærområdet.

Arbejdssted:  Sano Skælskør.

Vil du vide mere om virksomheden eller stillingen, er du velkommen til at kontakte Unique Human Capital, COO Morten Andersen på M: +45 29 47 30 60, eller Research Director Berit Nørregaard på M: +45 22 88 79 19. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik