Følg os på
Økonomichef

 

Som Økonomichef hos UCN refererer du til professionshøjskoledirektøren og har det overordnede ansvar for økonomistyring, herunder at der, ud fra en økonomisk betragtning, støttes op om den løbende udvikling og implementering af UCN’s overordnede strategi og udvikling. Økonomiafdelingen er en del af UCN’s fællesadministration, hvor sammenhængskraft og samarbejde på tværs af organisationen er i fokus og forventes at blive kombineret med professionalisme, understøttende tiltag og tydelig kommunikation.

Økonomiafdelingen består af i alt ca. 20 medarbejdere, som er organiseret i to teams; et regnskabsteam og et konsulentteam. Derudover har afdelingen en udviklingskonsulent samt en medarbejder med ansvar for indkøb.

Økonomichefen har det ledelsesmæssige ansvar for, at økonomiafdelingen opererer med et godt arbejdsmiljø, som er præget af tillidsfulde relationer i hvert team samt i samarbejdet mellem de forskellige økonomiske teams og i afdelingen som helhed.
Økonomichefen har det ledelsesmæssige ansvar for at sikre klare og tydelige snitflader, roller og arbejdsprocesser i afdelingen samt etablering af enkle retningslinjer for prioriteringer af ressourcer og opgaver i spidsbelastningsperioder. Endelig er det Økonomichefens opgave at sikre et relevant og rettidigt informationsflow såvel internt i afdelingen som i samarbejdet med den øvrige organisation.

Det samlede ansvar omfatter følgende områder:

  1. Ledelse
  2. Regnskab og rapportering
  3. Budgettering
  4. Controlling – Business Partnering
  5. Indkøb

Din baggrund rummer erfaring fra en lignende stilling – gerne fra en lignende eller relateret branche. Det er væsentligt, at du har god forståelse for komplekse organisationer, hvor det er en del af hverdagen at navigere i krydsfeltet mellem fastlagte regulativer, politiske interesser og driftsmæssige behov.

Du har en relevant videregående uddannelse, fx HD-R, Cand. merc. Aud. eller inden for økonomistyring. Supplerende uddannelse inden for ledelse vil være en fordel.

Ledelsesmæssigt har du en solid værktøjskasse med fokus på at drive en fleksibel og ressourcebevidst afdeling, hvor der er fokus på trivsel, tværgående samarbejde og faglig sparring. Ligeledes har du gode kommunikations- og samarbejdsevner med stor respekt for forskelligheder. Du fokuserer på helheden og motiveres af at skabe kollektiv succes – dels i eget team og dels for den samlede organisation.

UCN tilbyder en attraktiv og udfordrende stilling med både faglige, ledelsesmæssige og personlige udviklingsmuligheder i et miljø med dedikerede medarbejdere og høj faglighed.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelse- og Forskningsministeriets område. Lønnen aftales i henhold til Cheflønspolitik for UCN. Stillingen er indplaceret i lønramme 36. For mere information henvises til Cheflønspolitik for UCN. Gældende cirkulære for den aktuelle stilling findes her.

Arbejdssted: Udgangspunktet for stillingen er UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø.

Vil du vide mere om UCN eller stillingen, er du velkommen til at kontakte Unique Human Capital, Consultant Camilla Spanggaard Andersen på M: +45 28 60 97 87. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist: Ansøgning sendes snarest muligt, dog senest den 25. Oktober 2020. Samtaler vil blive afholdt løbende i oktober 2020.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik