Følg os på
Økonomichef

Proaktiv sparringspartner til opbygning og ledelse af økonomifunktion i nyetableret Shared Service Center

 

First Chair Group er en dansk koncern med markante professionelle virksomheder inden for konsulentbranchen med komplementære ydelser og rådgivning. Vi er samlet +200 passionerede mennesker, der leverer førsteklasses vidensbaserede løsninger til vores kunder baseret på et fundament af værdier som Ordentlighed, Respekt, Transparens og Ansvarlighed.

Som led i en yderligere konsolidering af koncernen skal der etableres et Shared Service Center med forskellige ansvarsområder, herunder en økonomifunktion, som skal understøtte koncernen med alle relevante områder.

Som økonomichef, med reference til direktionen i FCG Holding, bliver du ansvarlig for opbygning af økonomiafdelingen i det nye Shared Service Center. I dag styres dette decentralt i virksomhederne, og den første opgave bliver således at samle økonomi- og regnskabsfunktionerne ét sted. Dernæst skal økonomichefen sikre fortsat udvikling, drift samt daglig ledelse og samarbejde med såvel interne som eksterne økonomiressourcer.

Én af nøgleopgaverne for den nye økonomichef bliver at yde proaktiv økonomisk og finansiel ledelsessparring til direktioner og bestyrelser i de enkelte virksomheder i koncernen. Dette kræver stor kommerciel forretningsforståelse samt indsigt i konsulentverdenen for at kunne udfordre det eksisterende. Formålet er at udvikle og effektivisere forretningsgangene og herunder skabe  optimale metodikker, beslutningsværktøjer og processer, som understøtter en sikker drift i dagligdagen og en målrettet udvikling i et langsigtet strategisk perspektiv.

Økonomichefen får således det vigtige ansvar for at opbygge en stærk økonomifunktion, som med effektive processer, værktøjer og proaktivitet kan understøtte den økonomiske og finansielle udvikling af koncernen. Da økonomifunktionen skal skabes fra bunden, kræver det en økonomichef, der formår at veksle imellem, og ikke mindst motiveres af, en blanding af strategisk og analytisk tænkning og meget hands-on opgaver.

Af arbejdsområder kan nævnes:

 • Finansiel controlling og business controlling
 • Budgetlægning, opfølgning og analyser
 • Ugentlig og månedlig rapportering
 • Gennemføre årsregnskab på group-niveau
 • Bogholderi samt debitor- og kreditorstyring
 • Risikominimering og risikostyring
 • Cash-flow management og cash pooling
 • Intern kontrol
 • Indkøb og kontraktstyring af leverandører
 • Kontakt til myndigheder i forhold til skat, regnskab mm.
 • Udvikling af processer, værktøjer og metodikker
 • Support til og sparring med direktioner og ledelsesgrupper i organisationen
 • Ledelse, udvikling og motivation af medarbejdere

Du har en relevant økonomisk uddannelse som f.eks. cand.merc.aud., HD-R eller tilsvarende suppleret med min. 3-5 års erfaring fra en lignende stilling i et mindre økonomi set-up, gerne fra rådgivnings-, service- eller konsulentbranchen. Du har din værktøjskasse på plads, hvad angår de finansielle discipliner, og du har udpræget forretningsforståelse, en kommerciel tilgang og er vant til at have fokus på godt købmandskab.

Som person er du kulturbærer, har gennemslagskraft og er en naturlig autoritet. Du tør udfordre det bestående på en reflekterende og konstruktiv facon. Du arbejder selvstændigt, er energisk og proaktiv, og du er god til at kommunikere på alle niveauer. Du er analytisk, struktureret og håndterer effektivt mange ansvarsområder og snitflader med de forskellige stakeholders i hele koncernen.

First Chair Group tilbyder en spændende stilling med stor indflydelse på udvikling af koncernens økonomifunktion. Du bliver en del af en succesfuld og markedsledende gruppe af virksomheder, der tænker utraditionelt og kreativt i en fragmenteret branche. Du får nogle meget passionerede ildsjæle, med hvert deres faglige speciale, som nærmeste kolleger, og der er således alle muligheder for at udvikle sig både fagligt, ledelsesmæssigt og personligt.

Arbejdssted: Charlottenlund (2 min. fra S-tog og 5 min. fra motorvej)

Vil du vide mere om stillingen og First Chair Group, er du velkommen til at kontakte Unique Human Capital, COO Morten Andersen på M: +45 29 47 30 60 eller Research Director, Berit Nørregaard på M: +45 22 88 79 19. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik