Følg os på
Management Performance

Management Performance giver bedre samarbejde og højere effektivitet hos ledere

Management performance kan hjælpe jeres virksomhed til at præstere bedre, og få en bedre team performance. Ønsker I at tage næste skridt – så er evaluering første skridt på vejen. Få hjælp til management performance: lederevaluering, strategisk performance og teamudvikling hos Unique Human Capital. Vi leverer management performance løsninger, der skaber klarhed for jeres succes.

Management Assessment

Med Management Assessment får I lederevaluering på individniveau eller vurdering af en ledergruppe. I evalueringen tager vi udgangspunkt i virksomhedens strategi og de derudfra definerede nødvendige ledelseskompetencer.

Resultatet af en lederevaluering er klarhed over faglige og personlige styrker samt potentialet hos virksomhedens ledere. Vi udarbejder en klar handlingsplan for, hvorledes lederen eller lederne kan styrkes til at møde de fremtidige krav, der stilles for at virksomheden performer optimalt.

Strategic Performance

Med udgangspunkt i jeres virksomheds konkrete forretningsmæssige situation og strategi afklarer og operationaliserer vi nedenstående punkter for at sikre klarhed, team performance og et fælles ejerskab af de overordnede strategier:

  • Strategifokus: Hvordan leverer I værdi til kunderne, og hvad er jeres fremtidige strategifokus?
  • Vigtighed: Hvor vigtig er jeres præstationer på ledelsesniveau?
  • Præstation: Hvordan præsterer I reelt på alle ledelsesområderne?
  • Potentiale: Hvor er de største GAPs mellem vigtighed og præstation?
  • Strategiske indsatsområder: Hvor er det vigtigst for jer at gøre en indsats for at nå jeres mål?

Resultatet er en øget kendskabsgrad til de strategiske indsatsområder og en konkret handlingsplan, der baner vejen for team performance. Lederne vil efter processen være klædt på til at kommunikere de strategiske fokusområder til medarbejder og kan ligeledes anvende det som et redskab for fastlæggelse af mål på både individ og virksomhedsniveau. Unique Human Capital kan bistå jeres virksomhed med assessment and performance, så I når jeres mål.

Team Development Workshop

For at opnå team performance skal jeres team udvikle sig. Næste skridt er dermed at gennemføre en måling af kompetencer, afklaring af konfliktrisici og rollefordeling i teamet. Dette gøres på baggrund af de mål teamet skal nå og dermed de kompetencekrav, der stilles til teamet.

Det overordnede mål er at give medlemmerne af gruppen en oplevelse af sig selv som deltagere og bidragsydere til et team. Samtidig er målet at give medlemmerne en oplevelse af, hvordan teamet er sammensat af forskellige personlighedstyper, og viden om, hvordan det rette team kan opnå større performance.

Resultatet er en optimering af teamets performance gennem et stærkere teamarbejde, fokus på det enkelte teammedlems faglige og personlige styrker, en forståelse for at forskellighed er en styrke og konkrete redskaber til konfliktløsning. Processen skal således bidrage til fælles fodslag i gruppen, så der efter workshoppen fokuseres på samarbejde og respekt mellem medlemmerne i grupperne.

Hør mere om Management Performance

Kontakt dit nærmeste Unique Human Capital kontor og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer med assessment and performance – vi kan assistere til større team performance gennem lederevaluering, præstationsfremmende strategi og team udvikling, så jeres virksomhed når jeres resultater gennem stærkere teamarbejde.

Vi kan bistå din virksomhed med management performance, Board ServicesExecutive Search, Search & Selection, samt Outplacement.

Vi efterlever fuldt ud kravene i GDPR, og du kan læse mere om dette i Unique Human Capital’s ”Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger” her.

Konsulenthus der yder rådgivning indenfor menneskelig kapital

Vi leverer som rekrutteringsbureau en tryghed i rekrutteringsprocessen og alle vores konsulenter har et indgående kendskab og erfaring inden for ledelse og kender til de problematikker og udfordringer der kan være i en rekrutteringsproces og i rekrutteringer af medarbejdere. Som rekrutteringsbureau får kunden et team af 2-3 konsulenter og nogle researchere der har et indgående og specifikt kendskab til og erfaring med opgaveløsning inden for den specifikke branche og rekruttering af den type medarbejder I søger. Vi er et respekteret rekrutteringsbureau som står klar til at hjælpe din virksomhed med de udfordringer I måtte stå overfor.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik