Følg os på
Bestyrelsens sammensætning
10. september, 2019

Af Tina Visbech Brun, Senior Consultant

Tiden nærmer sig for bestyrelsernes generalforsamlinger i såvel de store som i små og mellemstore virksomheder. Det er tid til status, tid til at foretage tilpasninger og tid til at italesætte målene for den kommende periode. Et af de ofte faste punkter på generalforsamlingens dagsorden er bestyrelsens sammensætning. Dels er der overvejelserne omkring naturlige udskiftninger dels overvejelserne om, hvorvidt bestyrelsen samlet set er kvalificeret til at varetage sine opgaver strategisk, ledelsesmæssigt og kontrolmæssigt?

I de situationer hvor bestyrelsen vurderer, at der bør tilføres et eller flere nye medlemmer til bestyrelsen, er der flere forhold, som kan være med til at sikre en kvalificeret og velbegrundet udvælgelse i overensstemmelse med retningslinjerne for god selskabsledelse.

I Unique Human Capital har vi erfaret, at processen for udvælgelse kan være med til at sikre,

  • at udvælgelsen sker uafhængigt af interne interesser
  • at den kompetenceprofil, der efterspørges, identificeres systematisk og nøgternt ud fra de givne kriterier
  • at kandidater identificeres i bredere regi f.eks. i helt andre brancher

Bestyrelsen afgør, hvilken profil, hvilke kompetencer og kvalifikationer, der skal tilføres. Via det løbende samarbejde og varetagelse af opgaver vedrørende virksomhedens strategiske retning og mål, oplever vi, at bestyrelsen har de bedste forudsætninger for at præcisere og vurdere, hvilke specifikke kompetencer, der er behov for.

Her gælder også overvejelser om, hvordan et nyt medlems kompetenceprofil bedst supplerer den samlede kompetencematrix for bestyrelsen. Hvilken vægtning bør den aktuelle situation og kompleksitet, som virksomheden befinder sig i, have – er der paradigmeskifte på vej, eller er virksomheden inde i en inkrementel udvikling? Ydermere mener vi, at det bør overvejes, om det nye medlem fagligt og menneskeligt kan bibringe en konstruktiv og kvalificeret dialog med direktionen individuelt og som repræsentant for den samlede bestyrelse.

Anbefalingerne for god selskabsledelse opstiller følgende retningslinjer vedrørende bestyrelsens sammensætning og organisering:

  • Bestyrelsen bør sammensættes således, at den er i stand til at varetage sine opgaver af såvel strategisk, ledelsesmæssig som kontrolmæssig art
  • Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at varetagelsen af opgaverne kan ske effektivt og i en konstruktiv og kvalificeret dialog med direktionen
  • Det er ligeledes væsentligt, at medlemmerne af bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser
  • Bestyrelsen definerer, hvilke kompetencer selskabet har behov for og vurderer løbende, om dens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, som selskabets situation og forhold stiller
  • Mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i bestyrelsen – blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver
  • Bestyrelsen bør hvert år, med henblik på at øge værdiskabelsen, evaluere sin personsammensætning og sikre den nødvendige fornyelse sammenholdt med ønsket om kontinuitet
  • Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan der i bestyrelsen indgå medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til selskabslovens regler herom

I forbindelse med vurdering af bestyrelsens sammensætning anbefales det, ”at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af bestyrelsen. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater bør der, ud over behovet for kompetencer og kvalifikationer, tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed”. (Anbefalinger for god selskabsledelse, pkt 3.1.3.)

Har din virksomhed behov for rådgivning til bestyrelsens sammensætning? Så udfyld formularen nedenfor, og vi kontakter dig snarest muligt.

 

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik