Følg os på
Fremtiden for HR
8. juni, 2020

Af Karsten Romby Larsen, Director

Fremtiden for HR-funktionen ændrer sig hurtigt. Som samfund er vi midt i en digital omstilling, og blandt andet i løbet af Corona-krisen har vi set, hvor hurtigt mange virksomheder har skabt digitale arbejdspladser og fundet nye måder at arbejde sammen på. Samtidig står vi overfor et skifte i arbejdsstyrkens demografi og medarbejdere, der har stadig stigende forventninger til deres arbejdsliv. De forandringer, vi står overfor, betyder, at den moderne HR-funktions rolle er ændret dramatisk de seneste år – og forsat vil ændre sig. Morgendagens HR-profiler bliver nødt til at tænke bredere, forstå virksomhedens forretningsudvikling bedre og kontinuerligt tilpasse sig både virksomhederne og det omkringliggende samfund.

Selvom det kan være vanskeligt at spå om fremtiden, opstiller vi herunder 3 perspektiver på, hvordan HR’s rolle kan udvikle sig i fremtiden. Scenarier, som det for HR-afdelinger og medarbejdere, er relevant at forholde sig til for derigennem at begynde at forberede sig på fremtiden.

  • Høj grad af automatisering og en digital dagsorden
    Ambitioner, tilgængelighed og udvikling har medført, at flere virksomheder har investeret stærkt i nye teknologier. De nye teknologier og automatiseringen af ​​komplekse opgaver går hurtigt, og et stadigt stigende antal opgaver og jobs bliver erstattet af maskiner og robotter. Samtidigt vil de tilbageværende jobs blive udfordrende og kræve bredde i medarbejdernes kompetencer, og det bliver nødvendigt hurtigt at kunne tilegne sig ny viden.

Parallelt med dette er jobmarkedet efterhånden stærkt præget af ” millennials”, der er vant til et konstant opdateret informationsflow gennem smartphones og pc’ere. En generation, der altid er online, og som stiller krav til deres arbejdsplads – alt fra virksomhedens online tilstedeværelse til hvilke benefits, der er tilknyttet lønnen. Mange større virksomheder fokuserer netop derfor i disse år på digitale HR-værktøjer. Microsoft satser på LinkedIn, IBM på Watson, Google på Google Jobs, Facebook på Workplace osv.

Det er tydeligt, at HR’s fremtid bliver kendetegnet af en øget automatisering og digitalisering, og dette bør derfor præge den måde, man tænker HR på nu i forhold til organisering, omskoling af ansatte i HR og strategiske valg i rekrutteringsprocesserne.

  • Fortsat fokus på mennesker

At omfavne de teknologiske landvindinger HR står overfor, betyder ikke, at man tager mennesker ud af ligningen. Faktisk kan teknologien medføre, at HR i fremtiden har mere tid til at fokusere på enkelt personer – hvilket er essentielt i forhold til både rekruttering og fastholdelse. Med et arbejdsmarked i konstant forandring er der fortsat hård konkurrence om de bedste talenter. Samtidig bliver det lettere for kandidater at finde spændende jobs. Jobs, der måske endda kan varetages på tværs af store afstande, hvilket udvider den radius, man som kandidat kan søge job indenfor.

Dermed bør HR-funktionen i en virksomhed give både nuværende og potentielle medarbejdere en grund til at arbejde for dem. Man er med andre ord nødt til at skabe et miljø, hvor medarbejdere nyder at være og ikke kan forestille sig at være et andet sted – og det skal man vise omverdenen.

  • Forstå nøglen til virksomhedens succes
    Hvis HR i fremtiden skal have indflydelse og virkelig gøre en forskel, er det vigtigt ikke kun at fokusere på egen afdeling. HR er nødt til at forstå den strategiske retning for virksomheden og det økonomiske og sociale miljø, som virksomheden opererer i. HR er nødt til at imødese og forberede sig på ændringer i markedet, konkurrencen og dermed arbejdsstyrken. Først da kan HR effektivt arbejde med den menneskelige kapital og tilpasse HR-initiativer til organisationens mål. Det handler om andet og mere end HR-strategien, det handler om, hvordan HR, med udgangspunkt i de nuværende og fremtidige medarbejdere, bedst muligt påvirker de faktorer, der er afgørende for virksomhedens vision, mission og økonomiske succes.

    HR kommer derfor til at spille en nøglerolle, når en virksomheds strategiproces medfører skærpede krav til kompetencer, kultur og ledelse. Der er behov for, at HR står side om side med forretningen i eksekveringen af strategien.

Hvordan man end forholder sig til HR i fremtiden, er der bred enighed om, at virksomhedernes succes afhænger af de færdigheder og den viden, der er i organisationen og dermed de medarbejdere og ledere, som man er i stand til at tiltrække. Dermed må det forventes, at HR vil spille en nøglerolle i fremtiden for de virksomheder, der fortsat ønsker at udvikle sig.

Kontakt os på tlf. +45 70 20 67 00 eller mail@uhc.dk for mere information omkring, hvordan vi kan yde rådgivning, der matcher netop jeres behov.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik