Følg os på
Er din virksomhed rustet til de udfordringer og muligheder, som Industri 4.0 medfører?
12. november, 2019

 

Af Karsten Romby Larsen, Director

Den fjerde industrielle revolution – kaldet Industri 4.0 – påvirker nu stort set alle industrier og forandrer hastigt måden vi driver virksomhed på. Den digitale forandring, vi lige nu gennemgår, medfører både en række udfordringer, men også nogle spændende muligheder.

Industriel produktion blev forandret af dampmaskiner i det 19. århundrede, blev formet af elektricitet i det 20. århundrede og gentænkt med mulighederne for automatisering i 70’erne. Hver af disse teknologiske landvindinger medførte markante forandringer for både virksomheder og medarbejdere.

Nu gør Industri 4.0 sit indtog, og det har allerede medført intelligente robotter, selvkørende biler, smarte fabrikker, kunstig intelligens og helt nye former for automatisering. Det grundlæggende princip i Industri 4.0 er at skabe intelligente netværk på tværs af maskiner, komponenter, systemer og/eller værdikæder. De forbundne enheder kommunikerer tæt sammen og kan styre hinanden autonomt eller uafhængigt. Et eksempel på dette kunne være maskiner, der kan forudsige fejl og selv udløse vedligeholdelsesprocesser fra en underleverandør eller maskiner, der reagerer på uventede ændringer i produktionen og selv tilpasser indkøb af råvarer til produktionen.

Det er tydeligt, at Industri 4.0 og de teknologiske fremskridt, der følger med, vil omforme måden, der drives forretning, virksomheder og produktion på. Det er nødvendigt at gentænke de organisatoriske modeller og omskole en del af vores arbejdsstyrke, ligesom det er nødvendigt at tænke mere strategisk i rekrutteringsprocesser.

Dette sætter krav til de ledere, der er ansvarlige for at sikre, at de rette kompetencer er til stede i virksomhederne. Allerede nu ser vi stærke tendenser til at fokusere på tiltrækning og fastholdelse af nøgleteknisk personale og ledende medarbejdere, der effektivt kan styre virksomhederne igennem forandringerne.

Unique Human Capital er et konsulenthus, der yder rådgivning indenfor menneskelig kapital. I flere tilfælde har vi spillet en afgørende rolle i at finde netop det match, der har hjulpet både kandidater og virksomheder til at omstille sig til Industri 4.0.

En af årsagerne til vores succes er, at vi har udviklet en dyb forståelse for en række industrier og teknologier. En viden vi inddrager i vores samarbejde med virksomheder og organisationer. Når vi eksempelvis arbejder med rekruttering, sørger vi for at afdække en kandidats spidskompetencer og viden indenfor specifikke fagområder. Men vi er samtidig nødt til at se udover de formelle kvalifikationer i forhold til en stilling. Vi inddrager også mere uhåndgribelige aspekter, som en kandidats evne til at lære, hvordan kandidater overkommer udfordringer, der ligger udenfor deres kompetencefelter, forståelse for nye teknologiers muligheder etc.

Når World Economic Forum taler om Industri 4.0, er det særligt hastigheden af forandringerne, de har fokus på. Hvor den teknologiske udvikling tidligere har været lineært, er udviklingen i dag eksponentiel – blandt andet på grund af hurtigere og billigere regnekraft. Det betyder, at virksomheder og organisationer nu skal reagere og handle hurtigere end hidtil, hvilket taler for en endnu tættere relation til de nære samarbejdspartnere.

Hvordan virksomheder end forholder sig til Industri 4.0, så er deres succes afhængig af de færdigheder og den viden, de har qua deres medarbejdere og ledere.

Kontakt os på tlf. +45 70 20 67 00 eller mail@uhc.dk for mere information om, hvordan vi kan yde rådgivning, der går hånd i hånd med de udfordringer og muligheder, der kommer med Industri 4.0s indtog.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik