Følg os på
Sæt det rigtige hold
12. august, 2019

Sæt det rigtige hold

Af Peter Juul, Account Director

Et af de vigtigste spørgsmål, der kan stilles i bestyrelseslokalet er: Har vi de rigtige medarbejdere? Årsagen er oplagt: Det at have de rigtige kompetencer i organisationen er en forudsætning for at kunne eksekvere forretningsstrategi og skabe værdi.

Det er med andre ord en af de vigtigste opgaver for bestyrelsen og ledelsen at sætte det rigtige hold – og hvordan gør man så det? Vi oplever, at det rigtige hold består af ledere og medarbejdere, som både besidder de nødvendige faglige og personlige kompetencer, og som samtidig har motivation og drive til at levere en god præstation. Hvis faglighed og kompetencer matcher jobindhold og stillingsprofil, oplever vi at medarbejdere udfylder rollen mere optimalt.

Vi tager vores udgangspunkt i, at en kompetent og motiveret person er en, der blandt andet:

  • Kender og forstår virksomhedens vision, værdier, mål og strategier
  • Har en stillingsbeskrivelse med funktioner, opgaver, relationer, og hvis relevant for stillingsprofilen; mål og KPI’er – som er koblet til strategi og businessplaner
  • Har personlige egenskaber og kompetencer, der giver mulighed for at handle på en måde, der udfylder rollen optimalt (performance)
  • Kender og oplever værdien af sin egen rolle i virksomheden og sin plads i forhold til den øvrige organisation
  • Får feedback, indsigt og viden, der sætter ham/hende i stand til at vurdere og justere egen performance

Hvordan kortlægger man behov for egenskaber og kompetencer?
Efter at have gennemført adskillige assessments af virksomheder, har vi erfaret, at virksomheder med fordel kan starte med at omsætte strategi og businessplaner til opgaver og ønskede handlinger, som herefter skal indgå i den enkeltes stillingsbeskrivelse. På baggrund af denne rollebeskrivelse anbefaler vi, at der foretages en vurdering og beskrivelse af de kompetencer og egenskaber, hver enkelt rolle vil kræve. Som konsulenter strukturerer vi kompetencer og egenskaber i følgende grupper:

  • Faglig viden og færdigheder (uddannelse og erfaring)
  • Personlighed
  • Kognitiv kapacitet
  • Holdninger og værdier
  • Drivkraft og motivation

Når der er sat ord på ovenstående punkter, og behovet er defineret, er næste trin at kortlægge den enkeltes profil på samme parametre og finde eventuelle gaps i forhold til virksomhedens behov. Kortlægning af den enkeltes profil kan tage udgangspunkt i performance og præstationer og kan med fordel understøttes af assessmentforløb, hvor kompetencer og færdigheder på de samme parametre testes og kortlægges. Hvis der viser sig gaps imellem den ønskede profil og den individuelle vurdering, har bestyrelsen eller ledelsen et konkret grundlag for at tage en oplyst beslutning om udvikling af kompetencer, tilpasning af rollen eller andre tiltag, der kan sikre, at det rigtige hold er sat.

Management Audit og Assessment forløb
Unique Human Capital tilbyder tilpassede Management Audit og Assessment forløb, der ud fra det konkrete behov sammensættes af en foranalyse, tests, cases, interviews, og andre processer og værktøjer. Vi kan udfordre stillingsbeskrivelser og give dem et makeover, vi kan kortlægge og beskrive behovet for kompetencer, og vi kan gennemføre et forløb, der afdækker den enkeltes profil på de ønskede områder. Arbejdet udmunder i en rapport, der viser eventuelle gaps, og som giver input til at tage værdiskabende og oplyste beslutninger, når det gælder om at vælge og udvikle kompetente og motiverede – og dermed glade – ledere og specialister.

Ønsker du at eksekvere forretningsstrategien og skabe værdi med det helt rigtige hold af medarbejdere?
Kontakt Unique Human Capital i dag for en uforpligtende samtale om netop Jeres behov.

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik