Følg os på
Board Search

Bestyrelsesarbejdet er under forandring i disse år. Bestyrelserne er aktive; i bestyrelseslokalerne, i virksomhedernes drift, mellem møder og i erhvervslivet. De kigger mere forlæns og involverer sig i flere processer. Bestyrelsesmedlemmerne gør sig tilgængelige for sparring med virksomhedens direktion og nøglefunktioner, og de er aktive aktører og observatører på deres kompetenceområder og i erhvervslivet.

Flere industrier gennemgår i disse år en omfattende transformation på flere områder; markeder ændrer sig, og teknologier udvikles hastigt, hvilket gør det muligt at agere anderledes dynamisk og agilt end for blot 3 år siden. Se bare på industrier som retail, medie, industri og finans, der i disse år på hver sin måde forholder sig til digitalisering, globalisering, miljø og vidensområder, der smelter sammen og skaber nye markedspladser. Dette kræver, at man oftere forholder sig til bestyrelsens kompetencer, og at man foretager en revision og evaluering heraf.

Unique Human Capital tilbyder følgende ydelser til bestyrelsen:

  • Board Evaluation
  • Board Candidate Search
  • Executive Board Search

Board Evaluation

På grund af en omfattende transformation og kontinuerlige ændringer i markedet er der interesse i at evaluere bestyrelsens sammensætning og kompetencer for at understøtte udviklingen i virksomheden og bestyrelsens arbejde. Vores Board Evaluation er udformet, så den netop vægter de aktuelle udfordringer og den betydning, det har at sikre bestyrelsens kompetencer og kompetencesammensætning, således disse matcher virksomhedens strategi og strategiske situation.

Unique Human Capitals bestyrelsesevaluering dækker samtidig over flere perspektiver:

  1. Evaluering af det individuelle medlem
  2. Bestyrelsesmedlemmets egen evaluering
  3. Evaluering af den samlede bestyrelse
  4. Evaluering af direktionen
  5. Direktionens evaluering af den samlede bestyrelse

Områderne, der skal evalueres, er såvel bestyrelsesarbejdets form, fokus og struktur som formandens rolle og teamet som helhed. Derudover evalueres bestyrelsens kompetencer, bestyrelsesmedlemmernes individuelle bidrag samt samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen.

Efter gennemført evaluering modtager bestyrelsen en rapport med resultater og anbefalinger, som drøftes med konsulenten ved præsentation og gennemgang af resultaterne.

Executive Board Search

Vi tilbyder klassisk Executive Board Search, hvor vi forestår hele processen fra den indledende dialog med bestyrelsen til kandidaten er valgt og har underskrevet kontrakt. Vi afdækker de faglige og personlige kompetencer og rådgiver ud fra virksomhedens konkrete behov og markedssituation. Vi rådgiver ud fra hvilke kandidater, der vil egne sig bedst til at indgå i bestyrelsen. I en Executive Board Search gennemfører vi en konkret analyse af virksomhedens strategi og aktuelle situation i dialog med ejeren eller bestyrelsesformanden, og vi lytter til bestyrelsens overvejelser: Hvordan arbejder bestyrelsen i dag, i bestyrelseslokalet, med sine kompetencer, med sin direktion og med sin omverden. Hvilke holdninger har bestyrelsen til elementer som governance, kompetence, diversitet og ikke mindst værdier.

Vi har stor erfaring med at støtte ejerne og/eller bestyrelsesformanden i at finde de rette kandidater til bestyrelsen. Både hvad angår de personlige som de faglige kompetencer.

Board Candidate Search

Til den erfarne bestyrelse, som har et mindre behov for støtte i selve udvælgelsen, tilbyder vi Board Candidate Search. Her supporterer vi bestyrelsesformanden/ejeren ved at skabe et kvalitativt felt af kandidater på baggrund af konkrete kompetencekrav, hvorefter bestyrelsen selv forestår den videre vurdering af kandidater.

Med baggrund i de mange løsninger vi har skabt indenfor bestyrelsesrekruttering (Board Search) i såvel ejerledede som børsnoterede selskaber, har vi etableret skarpe søgeprocesser, og vi leverer altid et relevant kandidatfelt indenfor 30 dage.

Efter mange år som Trusted Advisor indenfor Executive Search har vi opbygget et helt enestående forhold til vores kandidater, og vores rekrutteringsproces er fintunet. Derfor har vi også en høj succesrate på levering af egnede kandidater, uanset hvilken Board Search service, I vælger.

Bestyrelsens arbejde nu og i fremtiden

Unique Human Capitals erfaringer indenfor bestyrelsesrekruttering og bestyrelsesarbejde generelt viser, at bestyrelser i dag rykker tættere på virksomhedens drift. Direktion og bestyrelse sparrer med hinanden, bringer hinanden viden og navigerer sammen med hver deres rolle i den udvikling, som virksomheden imødegår. Bestyrelsens arbejde foregår dels i bestyrelseslokalet i faglig dialog, men også via værdibaseret løbende dialog blandt medlemmerne om virksomhedens fremtidige rolle i den virkelighed, der udspiller sig lige nu.

Gennem flere års opgaveløsning på området har vi opbygget et stort netværk blandt relevante bestyrelseskandidater. Vi udvikler hele tiden disse professionelle relationer gennem vores arbejde med Executive Search. Det betyder også, at vores navn er anerkendt af mange bestyrelsesmedlemmer.

Som konsulenthus indenfor menneskelig kapital leverer vi kompromisløs kvalitet indenfor lederrekruttering. Vi overholder derfor alle lovgivningsmæssige og forretningsetiske spilleregler.

 

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik